Vuka Karadžića 9

 

Stambeni objekat u Vuka Karadžića 9 sa lokalima u prizemlju sagrađen je 1923. godine po projektu Petra Gačića. Predstavlja standardni objekat oblikovan u duhu akademizma.

Prvobitno trospratan objekt, 1925. godine nadzidan je jedan sprat. Na razvijenoj uličnoj fasadi ističe se vertikalana profilacija u vidu kaneliranih pilastera, koji flankiraju terase tri sprata, kao i stilizovana dekoracija u poljima iznad prozora. Poseban akcenat predstavlja timpanon iznad krovnog venca kao završni element fasade.

Nalazi se u okviru prostorne kulturno-istorijske celine "Knez Mihailova ulica", koja je proglašena za kulturno dobro od izuzetnog značaja.

Izvođač radova: "Neimar-grad"