Svetozara Markovića 2

 

Markantni ugaoni kolektivno-stambeni objekat u Svetozara Markovića 2, sa poslovanjem u prizemlju, sagrađen je 1927. godine u duhu akademizma.

Fasada je raščlanjena po horizontali podeonim vencima, kao i balkonima koji dodatno ističu ugao građevine. U poljima iznad prozora drugog sprata smešteni su medaljoni sa reljefima. Na bočnim stranama po vertikali fasadu dele pilastri sa kapitelima urađenim sa reminiscencijom na jonski stil.

Nalazi se u okviru prethodno zaštićene celine "Stari Beograd".

Izvođač radova: "Neimar-grad"