Svetozara Markovića 6

 

Kolektivno-stambeni objekat u duhu akademizma u Svetozara Markovića 6 sagrađen je 1932. godine za inženjera Božića.

Arhitektonski je tipičan za doba u kom je nastao. Zgradu karakteriše rustično obrađeno prizemlje. Horizontala je naglašena balkonima prvog sprata i završnom atikom. Na fasadi su istaknuta dva medaljona i plastika obrađeni u duhu istoricizma.

Nalazi se u okviru prethodno zaštićene celine "Stari Beograd".

Izvođač radova: "Neimar-grad"
Vrednost radova: 5.239.417 dinara