Svetozara Markovića 6A

 

Dvorišna stambena zgrada u Svetozara Markovića 6A podignuta je u periodu između dva svetska rata u duhu modernizma.

Odlikuju je horizontalni podeoni venci naglašeni balkonima. Fasada je oblikovana krajnje pojednostavljeno, što je i karakteristično za dvorišne stambene objekte međuratnog perioda.

Nalazi se u okviru celine "Stari Beograd", koja uživa status prethodne zaštite.

Izvođač radova: "Neimar-grad"
Vrednost radova: 3.469.909 dinara