Pretraživanje

Program „Dani Moskve u Beogradu”

Program manifestacije „Dani Moskve u Beogradu” možete pogledati/preuzeti ovde: … Detaljnije

Kategorizacija ugostiteljskih objekata za smeštaj

Sva zainteresovana fizička lica koja su vlasnici smeštajnih objekata i ugostitelji (privredno društvo, preduzetnik ili ogranak drugog domaćeg ili stranog pravnog lica koje obavlja ugostiteljsku delatnost) mogu da podnesu … Detaljnije

GUP Beograda

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN BEOGRADA Generalni urbanistički plan Beograda (GUP) obuhvata građevinsko područje površine oko 56.540 ha, od čega je građevinsko zemljište površine oko 51.970 ha. GUP Beograda možete … Detaljnije

Katalog radova sa konkursa za izradu idejnog rešenja za izgradnju objekta socijalnog stanovanja u Kamendinu

Katalog radova sa konkursa za izradu idejnog rešenja za izgradnju objekta socijalnog stanovanja u Kamendinu možete pogledati, u PDF formatu, ovde: … Detaljnije

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda za 2016. godinu

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda za 2016. godinu, kao i prikaz korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda za 2016. godinu po opštinama … Detaljnije

Procedure za podnošenje samoinicijativnih predloga projekata javno-privatnog partnerstva

Procedure za podnošenje samoinicijativnih predloga projekata javno-privatnog partnerstva možete pogledati, u PDF formatu, ovde: … Detaljnije