Pretraživanje

GUP Beograda

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN BEOGRADA Generalni urbanistički plan Beograda (GUP) obuhvata građevinsko područje površine oko 56.540 ha, od čega je građevinsko zemljište površine oko 51.970 ha. GUP Beograda možete … Detaljnije

Katalog radova sa konkursa za izradu idejnog rešenja za izgradnju objekta socijalnog stanovanja u Kamendinu

Katalog radova sa konkursa za izradu idejnog rešenja za izgradnju objekta socijalnog stanovanja u Kamendinu možete pogledati, u PDF formatu, ovde: … Detaljnije

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda za 2016. godinu

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda za 2016. godinu, kao i prikaz korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda za 2016. godinu po opštinama … Detaljnije

Procedure za podnošenje samoinicijativnih predloga projekata javno-privatnog partnerstva

Procedure za podnošenje samoinicijativnih predloga projekata javno-privatnog partnerstva možete pogledati, u PDF formatu, ovde: … Detaljnije

Obrazac prijave nelegalno izgrađenog objekta

U skladu sa odredbama Zakona o ozakonjenju objekata, koji je stupio na snagu 27. novembra 2015. godine („Službeni glasnik RS”, br. 96/2015), građevinski inspektori popisivaće nezakonito izgrađene objekate na … Detaljnije

Izveštaj o realizaciji Akcionog plana zapošljavanja Grada Beograda za 215. godinu

Izveštaj o realizaciji Akcionog plana zapošljavanja Grada Beograda za 215. godinu možete preuzeti, u PDF formatu, u odeljku „Korisni linkovi” (levo). … Detaljnije