Pretraživanje

Obrazac prijave nelegalno izgrađenog objekta

U skladu sa odredbama Zakona o ozakonjenju objekata, koji je stupio na snagu 27. novembra 2015. godine („Službeni glasnik RS”, br. 96/2015), građevinski inspektori popisivaće nezakonito izgrađene objekate na … Detaljnije