Pretraživanje

Katalog radova sa konkursa za izradu idejnog rešenja za izgradnju objekta socijalnog stanovanja u Kamendinu

Katalog radova sa konkursa za izradu idejnog rešenja za izgradnju objekta socijalnog stanovanja u Kamendinu možete pogledati, u PDF formatu, ovde: … Detaljnije

Procedure za podnošenje samoinicijativnih predloga projekata javno-privatnog partnerstva

Procedure za podnošenje samoinicijativnih predloga projekata javno-privatnog partnerstva možete pogledati, u PDF formatu, ovde: … Detaljnije

Obrazac prijave nelegalno izgrađenog objekta

U skladu sa odredbama Zakona o ozakonjenju objekata, koji je stupio na snagu 27. novembra 2015. godine („Službeni glasnik RS”, br. 96/2015), građevinski inspektori popisivaće nezakonito izgrađene objekate na … Detaljnije