subota, 16. jul 2016.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije Topčiderske reke sa planiranim regulacijama i akumulacijama, Gradske opštine Savski venac, Rakovica i Voždovac

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 12. jula 2016. godine, na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) i čl. 11. i 19. Poslovnika o radu Komisije za planove Skupštine grada Beograda, donela je Zaključak kojim
oglašava
RANI JAVNI UVID U
Plan detaljne regulacije Topčiderske reke sa planiranim regulacijama i akumulacijama, Gradske opštine Savski venac, Rakovica i Voždovac

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 25. jula do 8. avgusta 2016. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova.
Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, najkasnije do 8. avgusta 2016. godine.