petak, 10. mart 2017.

Sekretarijat za kulturu

Javni međunarodni otvoreni dvostepeni konkurs za izradu idejnog rešenja za spomen-obeležje Zoranu Đinđiću na Studentskom trgu u Beogradu

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za kulturu
Trg republike 3

raspisuje

JAVNI MEĐUNARODNI OTVORENI DVOSTEPENI KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG REŠENJA ZA SPOMEN-OBELEŽJE ZORANU ĐINĐIĆU NA STUDENTSKOM TRGU U BEOGRADU

Raspisivač konkursa:
Grad Beograd – Gradska uprava Grada Beograda, Sekretarijat za kulturu.
Zadatak konkursa:
Cilj konkursa je dobijanje najkvalitetnijeg idejno-programskog rešenja za spomen-obeležje Zoranu Đinđiću na Studentskom trgu u Beogradu.
Smisao umetničkog i programskog rešenja je dostojno obeležavanje sećanja na Zorana Đinđića, na njegov život, delo i društvene i istorijske promene koje je pokrenuo u Srbiji, kao i na tragičnu smrt na ulazu u zgradu Vlade Republike Srbije 12. marta 2003. godine.
Prostor u kome treba osmisliti spomen-obeležje čini deo rekonstruisanog Studentskog trga koji postaje pešačka zona, a prema projektu arhitekte Borisa Podreke.
Očekuje se da to bude u jeziku savremene vizuelne umetnosti.
Tip konkursa:
Po vrsti, konkurs je javni.
Prema učesnicima, konkurs je otvoreni.
Po obliku, konkurs je dvostepeni.
Prema načinu i predaji rada, konkurs je anonimni.
Jezik konkursa je za domaće učesnike srpski, a za inostrane učesnike engleski.
Podloge:
Konkursni materijal učesnici konkursa mogu preuzeti bez nadoknade na web-portalu Grada Beograda (http://www.beograd.rs) i Društva arhitekata Beograda (http://www.dab.rs/) od 30. marta 2017. godine.
Rokovi:
Krajnji rok za predaju radova u prvom stepenu konkursa je 15. jun 2017. godine do 15 časova, bez obzira na način predaje rada (neposredno ili poštom).
Rok završetka rada žirija i objavljivanje rezultata prvog stepena konkursa je 30. jun 2017. godine.

Krajnji rok za predaju radova u drugom stepenu konkursa je 28. septembar 2017. godine do 15 časova, bez obzira na način predaje rada (neposredno ili poštom). 
Rok završetka rada žirija i objavljivanje rezultata drugog stepena konkursa je 16. oktobar 2017. godine.
Nagradni fond:
Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 10 radova koji odgovaraju propozicijama konkursa za drugi stepen, biće odabrano 6 (šest) radova. 
Nagrade u ukupnom iznosu neto nagradnog fonda od 19.000 evra biće dodeljene prema sledećoj raspodeli:
– prva nagrada 8.000 evra, 
– druga nagrada 5.000 evra,
– treća nagrada 3.000 evra,
i tri jednako vredna otkupa od po 1.000 evra. 
Isplate nagrada otkupa za radove čiji autori imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije isplaćuju se u dinarskoj protivvrednosti. 
Prvonagrađeni rad biće odabran za realizaciju.
Žiri konkursa: 
– profesor Boris Podreka, arhitekta,
– akademik Dušan Otašević, slikar,
– akademik Vladimir Veličković, slikar,
– profesor Čedomir Vasić, slikar i
– Milutin Folić, arhitekta, glavni urbanista grada Beograda.