petak, 31. mart 2017.

Sekretarijat za kulturu

Program konkursa za javni međunarodni otvoreni dvostepeni konkurs za izradu idejnog rešenja za spomen-obeležje Zoranu Đinđiću na Studentskom trgu u Beogradu

GRAD BEOGRAD GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za kulturu u saradnji sa društvom arhitekata Beograda

objavljuje

PROGRAM KONKURSA
za javni međunarodni otvoreni dvostepeni konkurs za izradu idejnog rešenja za spomen-obeležje Zoranu Đinđiću na Studentskom trgu u Beogradu

Rezultati drugog stepena javnog međunarodnog otvorenog anonimnog konkursa za izradu idejnog rešenja za spomen-obeležje Zoranu Đinđiću na Studentskom trgu u Beogradu

Program konkursa i propratnu dokumentaciju možete preuzeti ovde: