utorak, 11. april 2017.

Sekretarijat za zdravstvo

Lista odabranog programa za oblast – zdravstvena zaštita majke i deteta – podrška implementaciji mera populacione politike na teritoriji grada Beograda

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA 
Sekretarijat za zdravstvo
Komisija za izbor programa zdravstvenih ustanova iz plana mreže na teritoriji grada Beograda u 2017. godini za oblast - zdravstvena zaštita majke i deteta - podrška implementaciji mera populacione politike na teritoriji grada Beograda

Objavljuje

LISTU ODABRANOG PROGRAMA
po konkursu za finansiranje programa zdravstvenih ustanova iz plana mreže na teritoriji grada Beograda u 2017. godini za oblast - zdravstvena zaštita majke i deteta – podrška implementaciji mera populacione politike na teritoriji grada Beograda

(objavljenog 13. marta 2017. godine na sajtu grada Beograda)

Referentni broj programa Naziv nosioca programa Naziv programa
II-4 br. 50-143/2017 Gradski zavod za javno zdravlje Beograd Telefonsko savetovalište "Halo beba"