utorak, 8. avgust 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 22/17

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

ODLUKA O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU
za javnu nabavku broj 22/17 – Usluga održavanja aplikativnog sistema pisarnice Gradske uprave grada Beograda

Odluka