nedelja, 20. avgust 2017.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije gasifikacije deova naselja Dušanovac, Braće Jerković i Medaković

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 15.08.2017.god. utvrdila je Nacrt plana detaljne regulacije gasifikacije delova naselja Dušanovac, Braće Jerković i Medaković, Gradska opština Voždovac i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14)

oglašava

JAVNI UVID
U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE GASIFIKACIJE DELOVA NASELJA DUŠANOVAC, BRAĆE JERKOVIĆ I MEDAKOVIĆ, 
GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 21. avgusta do 19. septembra 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20. spratu), 5. oktobra 2017. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije 1, najkasnije do 19. septembra 2017. godine.

Grafika nacrta JU - gasifikacija