utorak, 29. avgust 2017.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacie za blok između ulica: Palmira Toljatija, Aleksinačkih rudara i Bulevara Mihajla Pupina

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 22. avgusta 2017. god. utvrdila je Nacrt plana detaljne regulacije za blok između ulica: Palmira Toljatija, Aleksinačkih rudara i Bulevara Mihajla Pupina, gradska opština Novi Beograd i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14

oglašava

JAVNI UVID
U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA BLOK IZMEĐU ULICA: PALMIRA TOLJATIJA, ALEKSINAČKIH RUDARA I BULEVARA MIHAJLA PUPINA, GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD


1. JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 30. avgusta do 28. septembra 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
2. JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20. spratu), 12. oktobra 2017. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
3. Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije 1, najkasnije do 28. septembra 2017. godine.