četvrtak, 28. septembar 2017.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za deo teritorije Gradske opštine Rakovica uz Ulicu kneza Višeslava

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 14. septembra 2017. godine utvrdila je Nacrt plana detaljne regulacije za deo teritorije Gradske opštine Rakovica uz ulicu Kneza Višeslava, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14)

oglašava

JAVNI UVID
U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA UZ ULICU KNEZA VIŠESLAVA

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 29. septembra do 30. oktobra 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova
JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20. spratu) 16. novembra 2017. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije 1, najkasnije do 30. oktobra 2017. godine.