petak, 10. novembar 2017.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 15/17, partija 1

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

objavljuje

ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA
za javnu nabavku broj 15/17 – Kolonijalna roba oblikovana u 9 partija, za partiju 1 - Osnovne životne namirnice

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku