sreda, 15. novembar 2017.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 28/17

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za socijalnu zaštitu

objavljuje

ODLUKA O DODELI UGOVORA
za javnu nabavku broj 28/17 – Sistematski pregled zaposlenih u RJ Dnevni centri i klubovi, Gerontološki centar Beograd

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku