utorak, 21. novembar 2017.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 19/17

GRAD BEOGRAD
Služba za centralizovane javne nabavke i konmtrolu nabavki

objavljuje

ODLUKU O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA
za centralizovanu javnu nabavku dobra, broj 19/17 – Putnička vozila, oblikovana u dve partije

 

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku