utorak, 21. novembar 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 24/17

Na osnovu čl.116. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15)
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje:
 
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
za  javnu nabavku u otvorenom postupku 24/17 - Usluga masovne štampe, pečatiranja, insertovanja, personalizacije i evidentiranja uručenja pošiljaka u vršenju poslova utvrđivanja, kontrole i naplate izvornih javnih prihoda u 2018. godini

Obaveštenje