petak, 24. novembar 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 41/17, partije 2 i 5

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
za javnu nabavku broj 41/17 – Toneri za potrebe Gradske uprave, oblikovanu po partijama, za partije 2 i 5

Obaveštenje - partija 2

Obaveštenje - partija 5

Dokumentacija vezana za javnu nabavku