četvrtak, 30. novembar 2017.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku broj 15/17

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (''Sl.glasnik RS'' br. 124/12, 14/15 i 68/15)

GRAD BEOGRAD
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki
ul. Kraljice Marije br. 1/7

Objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU
u otvorenom postupku za centralizovanu javnu nabavku broj 15/17 - dobra – Kolonijalna roba, oblikovanu u devet partija

Obaveštenje