četvrtak, 30. novembar 2017.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 19/17

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15)
GRAD BEOGRAD
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Kraljice Marije br. 1/7, Beograd

Objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU
u otvorenom postupku za centralizovanu javnu nabavku br.19/17, dobra – Putnička vozila,
 oblikovana u dve partije

Obaveštenje