četvrtak, 7. decembar 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 44/17

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
za javnu nabavku broj 44/17 – Rashladni sistem za hlađenje data centara Gradske uprave

 

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku