sreda, 6. decembar 2017.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 19/17

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

objavljuje

ODLUKU O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA
za javnu nabavku broj 19/17 – Tekuće održavanje poslovnih prostorija i hitne intervencije

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku