petak, 8. decembar 2017.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje „TELENOR” d.o.o.

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA 
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Beograd, 27. marta 43-45

objavljuje

OBAVEŠTENJE

Preduzeće „TELENOR“ d.o.o. iz Beograda, Omladinskih brigada 90, kao nosilac projekta, podnelo je Sekretarijatu za zaštitu životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta bazne stanice mobilne telefonije „BG KOTEŽ 2“, postavljene na poslovnom objektu, u ulici Veletinska 5D, na području gradske opštine Palilula u Beogradu.
Poziva se zainteresovana javnost da izvrši uvid u sadržinu zahteva u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, 27. marta 43-45, soba 510a, V sprat, radnim danima od 10 do 12 časova.
Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca projekta je 18. decembar 2017. godine.
Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10. st. 1. i 2. i člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09).