četvrtak, 7. decembar 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za jn 46/17

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

Kraljice Marije 1

objavljuje

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za postupak javne nabavke broj 46/17 – Rezervni delovi za radne stanice, računarsku opremu i farmu servera

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku