ponedeljak, 15. januar 2018.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru za javnu nabavku broj 10/17

Na osnovu člana 116. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15)

GRAD BEOGRAD
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

ul. Kraljice Marije br. 1/7

objavljuje
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM POJEDINAČNOM UGOVORU
o centralizovanoj javnoj nabavci broj 10/17, dobra - Računari

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku