četvrtak, 25. januar 2018.

Sekretarijat za privredu

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje dela troškova za organizaciju domaćih i međunarodnih kongresa, manifestacija, festivala, edukacija, seminara, izložbi, međunarodnog i domaćeg karaktera

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za privredu
Kraljice Marije broj 1

objavljuje

JAVNI KONKURS
za dostavljanje prijava za dodelu sredstava za sufinansiranje dela troškova za organizaciju domaćih i međunarodnih kongresa, manifestacija, festivala, edukacija, seminara, izložbi, međunarodnog i domaćeg karaktera, kao i za unapređenje programa korišćenjem informacionih tehnologija u turizmu na teritoriji grada Beograda u 2018. godini

Tekst javnog konkursa i propratnu dokumentaciju možete preuzeti ovde: