petak, 9. februar 2018.

Sekretarijat za komunalne i stambene poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 23/15

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za komunalne i stambene poslove

objavljuje

ODLUKU O OBUSTAVI POSTUPKA
javne nabavke broj 23/15 – Izvođenje radova na sprovođenju mera tehničke zaštite na objektima u okviru prostornih kulturno-istorijskih celina utvrđenih za kulturno dobro u ulicama: Pop Lukina br. 1b, Pop Lukina br. 3-5, Džordža Vašingtona br. 26, Bulevar despota Stefana br. 10/Braće Jugovića br. 21, Gračanička br. 18 i Zadarska br. 2

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku