sreda, 14. februar 2018.

Sekretarijat za privredu

Javni poziv za prijavu za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti stočarstva na teritoriji grada Beograda za 2018.

Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Beograda za 2018. godinu, broj: 3-104/18-GV od 02.02.2018. godine  i Zaključka gradonačelnika grada Beograda, broj: 3-1472/18-G od 12. februara 2018. godine

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za privredu

objavljuje

JAVNI POZIV
ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI STOČARSTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA 
ZA 2018. GODINU

Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku domaćih ili uvoznih:
– kvalitetnih steonih junica holštajn - frizijske rase ili simentalske rase; 
– kvalitetnih priplodnih ovaca; 
– kvalitetnih priplodnih koza.
Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Podsticajna sredstva koja su namenska i bespovratna, dodeljuju se u maksimalnom iznosu 80% cene prihvatljivih troškova nabavke kvalitetne steone junice holštajn-frizijske rase ili simentalske rase, kvalitetnih priplodnih ovaca ili kvalitetnih priplodnih koza (iznos 80% ali da ne prelazi maksimalno utvrđeni iznos podsticajnih sredstava). Maksimalni iznos podsticajnih sredstava je 300.000,00 dinara po korisniku. Za ovu namenu opredeljena su bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 50.000.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava je 23. mart 2018. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona 011/715-7392, 011/715-7399, 011/715-7831.

Tekst javnog poziva i prateću dokumentaciju (prijava i izjava) možete preuzeti ovde: