sreda, 7. mart 2018.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 3/17

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za investicije
Trg Nikole Pašića 6

donosi

ODLUKU O IZMENI UGOVORA
o javnoj nabavci broj 3/17 – Izrada tehničke dokumentacije uređenja saobraćajnice Kraljice Marije, 27. marta, Džordža Vašingtona i Cara Dušana u postojećoj regulaciji s pripadajućom infrastrukturom

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavci