sreda, 7. mart 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 80/17

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

ODLUKU O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA
za javnu nabavku broj 80/17 – Letnji i zimski pneumatici

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku