četvrtak, 8. mart 2018.

Sekretarijat za saobraćaj

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za javnu nabavku broj 16/17

Na osnovu člana 149. stav 10. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za saobraćaj
27. marta 43-45

objavljuje

OBAVEŠTENJE O DRUGOM PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA
za javnu nabavku dobra broj 16/17 – Nabavka opreme, projektovanje i uspostavljanje sistema za adaptibilno upravljanje svetlosnom saobraćajnom signalizacijom u Beogradu - PRVA FAZA

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku