nedelja, 18. mart 2018.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna PDR Bloka 51 - Prva faza

Komisija za planove skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 8. marta 2018. godine utvrdila je Nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije bloka 51 u Novom Beogradu-Prva faza, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, BR. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 I 145/15)

oglašava

JAVNI UVID
U NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE BLOKA 51 U NOVOM BEOGRADU – PRVA FAZA

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu), od 19. marta do 20. aprila 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20. spratu), 26. aprila 2018. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije 1, najkasnije do 20. aprila 2018. godine.