petak, 11. maj 2018.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 7/18

GRAD BEOGRAD
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

objavljuje

ODLUKU O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA
za centralizovanu javnu nabavku broj 7/18 – Usluga mobilne telefonij
e

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku