ponedeljak, 14. maj 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 9/17, za partije 10 i 12

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
za javnu nabavku broj 9/17 dobra –  Kancelarijski materijal, oblikovanu u 12 partija, za partije 10 i 12

Obaveštenje - partija 10

Obaveštenje - partija 12

Dokumentacija vezana za javnu nabavku