ponedeljak, 14. maj 2018.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Poziv za podnošenje ponuda za centralizovanu javnu nabavku broj 14/18

Na osnovu člana 55, 57 i 60 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br.124/12,14/15 i 68/15 godine)

GRAD BEOGRAD
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki
Kraljice Marije 1

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za centralizovanu javnu nabavku dobara broj 14/18 – Sveže meso, oblikovanu u tri partije

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku