utorak, 15. maj 2018.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o produženju roka za centralizovanu javnu nabavku broj 5/18

Na osnovu člana 63. stav 5. Zakona o javnim nabavkama (''Sl.glasnik RS'' br. 124/12, 14/15 i 68/15)

GRAD BEOGRAD
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki
ul. Kraljice Marije br. 1/7

objavljuje

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA
u otvorenom postupku za centralizovanu javnu nabavku broj 5/18, dobra - Pogonska goriva za motorna vozila, oblikovana u šest partija

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku