utorak, 15. maj 2018.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Poziv za podnošenje ponuda za centralizovanu javnu nabavku broj 18/18

Na osnovu člana 55, 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15)

GRAD BEOGRAD
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki
ul. Kraljice Marije br. 1

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za centralizovanu javnu nabavku dobra broj 18/18 – Microsoft licence, oblikovana u 3 (tri) partije

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku