četvrtak, 7. jun 2018.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o obustavi postupka za centralizovanu javnu nabavku 9/18, dobra - za partije 1 i 4

Na osnovu člana 109. stav 4. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15)
GRAD BEOGRAD
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Kraljice Marije br. 1/7, Beograd

objavljuje

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE
u otvorenom postupku za centralizovanu javnu nabavku broj 9/18, dobra - Kancelarijski materijal, oblikovan u 12 (dvanaest) partija, za partije 1 i 4

Obaveštenje