ponedeljak, 11. jun 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 44/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 44/18 – Uređaji za klimatizaciju

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku