utorak, 12. jun 2018.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 31/17

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
Za javnu nabavku broj 31/17 – Izvođenje radova na popravci liftova u poslovnim zgradama u Ul. Sremskoj br. 6, ul. Topličin venac br. 11 i Trgu Nikole Pašića br. 3

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku