utorak, 12. jun 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku broj 8/18, partija 1

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU
za javnu nabavku broj 8/18 – Usluga vršenja stručnog nadzora na izvođenju radova na objektima Gradske uprave koje investira Sekretarijat za opšte poslove, oblikovanu po partijama, za partiju 1

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku