sreda, 13. jun 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 32/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA
za javnu nabavku broj 32/18 - Nabavka filtera, filterskog materijala i nosača filtera za sisteme klimatizacije i ventilacije u objektima Gradske uprave

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku