petak, 13. jul 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 29/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 29/18 – Adaptacija suterenskog prostora u objektu Tiršova broj 1

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku