ponedeljak, 16. jul 2018.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 12/18

U skladu sa članom 57., a u vezi sa članom 32. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), 

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za investicije
Trg Nikole Pašića 6

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 12/18 – Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za izgradnju objekta KDU sa centralnom kuhinjom u naselju Ovča, GO Palilula

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku