utorak, 24. jul 2018.

Sekretarijat za kulturu

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za javnu nabavku broj 1/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za kulturu

objavljuje

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA
za javnu nabavku broj 1/18 – Usluga izrade skulpturalne kompozicije posvećene Stefanu Nemanji

Obaveštenje i dokumentacija vezani za javnu nabavku