utorak, 24. jul 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 54/18

Na osnovu člana, 55 stav 1. tačka 2., člana 57. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon),

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove
Kraljice Marije 1

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 54/18 – Usluga čišćenja kanala za ventilaciju i klimatizaciju poslovnog objekta Gradske uprave u Kraljice Marije 1

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku