četvrtak, 26. jul 2018.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 6/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za imovinske i pravne poslove
27. marta 43-45

Objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke radova broj 6/18 – Izvođenje radova na kosim krovovima na objektima poslovnih prostora Grada Beograda

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku