petak, 10. avgust 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 30/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova u otvorenom postupku broj 30/18 – Radovi na adaptaciji sala u suterenu objekta u 27. marta br. 43-45 za potrebe formiranja arhivskog prostora

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku