nedelja, 12. avgust 2018.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u nacrt plana generalne regulacije sistema zelenih površina Beograda

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 24. jula 2018. godine, utvrdila je Nacrt plana generalne regulacije sistema zelenih površina Beograda i na osnovu čl. 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/15)

oglašava

JAVNI UVID
U NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE SISTEMA ZELENIH POVRŠINA BEOGRADA

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 13. avgusta do 13. septembra 2018. svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na XX. spratu), 11. oktobra 2018. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 13. septembra 2018. godine.

Grafika