petak, 10. avgust 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 53/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove
ul. Kraljice Marije 1

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 53/18 – Usluga reparacije klima komora u Kraljice Marije br. 1

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku